Στοιχεία επικοινωνίας

Περιφέρεια Αττικής
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Τεκμηρίωσης & Καινοτομίας
Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 213 2065 221, - 215ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 80 - 88, 11741, Αθήνα
Email: dspna@patt.gov.gr
ΜΙΣΚΑ ΜΑΡΙΑ (Προϊσταμένη Διεύθυνσης) 2132065617  2132065290 mmiska@patt.gov.gr  
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Προϊσταμένη)  2132065204 jkondyli@yahoo.gr
ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2132065212 mpetraki@patt.gov.gr
ΤΣΙΜΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2132065208 xrysoula.tsimpoli@patt.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Προϊσταμένη)  2132065620 mkyriakoglou@patt.gov.gr
ΤΣΑΜΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2132065161 chtsami@patt.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Προϊσταμένη)  2132065221 vkostara@patt.gov.gr
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2132065215 akaragiorgou@patt.gov.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΨΙΛΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2132065205 apsilovasilopoulos@patt.gov.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΠΣ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2132065216 emanola@patt.gov.gr