Διαχείριση της κατολισθητικής διακινδύνευσης στην Περιφέρεια Αττικής

Αυτή η έρευνα (Διαχείριση της κατολισθητικής διακινδύνευσης στην Περιφέρεια Αττικής), συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ για την Πράξη με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β'» (M.I.S. 5050327).

Link: TOWARDS THE DEVELOPMENT OF AN UPDATED GIS-BASED LANDSLIDE HAZARD MAP IN ATTICA REGION, GREECE; DIAS PROJECT (arcgis.com)

Ταβουλάρης ΝικόλαοςΝέος Ερευνητής (Δρ. Τεχνικός Γεωλόγος ΕΜΠ)

Αργυράκης ΠαναγιώτηςΝέος Ερευνητής (Υποψήφ. Διδάκτ., Πανεπιστ. Πελοπον.)

Παπαθανασίου ΓεώργιοςΑκαδημαϊκός Σύμβουλος (Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ)

Γκανάς ΑθανάσιοςΑναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος (Δ/ντής Ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ΕΑΑ)

Δείτε εδώ οδηγίες χρήσης της ιστοσελίδας του προγράμματος