Έργα Ιδίων Πόρων (ΠΕΕ)

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της είναι επιφορτισμένη με τη σύνταξη, παρακολούθηση και τροποποίηση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος - Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (ΠΕΕ) της Περιφέρειας Αττικής.

Το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα υποβάλλεται από τη Διεύθυνση για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπως και οι αναθεωρήσεις του.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω Προγράμματος λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που υποβάλλονται από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Α. και από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και λοιπών φορέων.

Επιλέξτε κριτήρια για να δείτε τα έργα
Έργο Κατηγορία Περιφερειακή ενότητα Στοιχεία χρηματοδότησης Φάση έργου Είδος έργου Θέση έργου Δικαιούχος
Card image cap
959 ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ

Έργα που συμβάλλουν στην Ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής

Card image cap
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.755.006.000€

Με την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής

Card image cap
ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιβάλλον, Βιώσιμες μεταφορές, Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία,
Κοινωνική Ένταξη

Card image cap
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Έμφαση σε έργα που βελτιώνουν το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, την πρόληψη και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής